Mångspråksarbete på gymnasiebibliotek

IB-gy_enkätInternationella biblioteket (IB) genomförde förra året en stor enkät bland gymnasieskolor i hela landet. Frågorna i enkäten handlade om hur man arbetar med böcker på olika språk på skolbiblioteket. IB ger konsultstöd till skolorna och kan hjälpa till med både praktiska resurser och kompetens- och metodutveckling. En kartläggning av hur det ser ut på skolorna är viktig när man planerar stödet. Nu finns en rapport som sammanfattar vad som framkom i svaren. I den avslutande analysen står det: ”Olika former av samarbete och samordning är utan tvekan ett effektivt sätt att övervinna de olika hinder som  omnämns för att skapa ett mångspråkigt bestånd.” Vi är förstås glada över att vara ett exempel på sådan samordning, ett mångspråksbibliotek för grundskolorna i Stockholms stad.

Kommentarer är stängda.