Amhariska

Yasanbaqo gogoSakaramu zengaroAmhariska är ett semitiskt språk, det är officiellt språk i Etiopien och talas av drygt 27 miljoner människor. Väldigt många! Amhariska är det språknamn som vanligtvis används i svenskan och det är det uppslagsord som finns i Nationalencyklopedin. Om vi söker på amharinya i ne online så hänvisas vi till just amhariska, och det är också det vi använder i vår katalog. Vi har några titlar på amhariska i Mångspråksbiblioteket. Det är många små, häftade böcker, men vi hoppas att det är god läsning! Titeln på den första boken här är Yasanbaqo gogo och den med lejonet heter Sakaramu zengaro. Det skulle vara väldigt roligt om någon kunde ge oss en översättning: vad heter böckerna på svenska?

Kommentarer är stängda.