Vilken sorts böcker köper vi?


P1000100P1000096P1000098Vi har förstås idéer om vad vill ha för slags böcker i Mångspråksbiblioteket. Självklart vill vi ha böcker av de mest framstående barnboksförfattarna inom respektive språk. Vi vill absolut köpa böcker av våra egna bästa barn- och ungdomsförfattare som är översatta till andra språk. Sagor, folksagor, olika slags klassiker vill vi också ha på alla olika språk. Poesi! Böckerna ska skyltas i skolbiblioteket och då gäller givetvis att de ska se trevliga ut och locka till läsning. Förutom skönlitteratur för olika åldrar vill vi hitta bra faktaböcker. Det ska också vara böcker med text i olika svårighetsgrader för att passa elever med skiftande kunskaper i sitt modersmål. Detta innebär verkligen en viss utmaning! För alla som arbetar professionellt med inköp på bibliotek är det viktigt med principer – eller åtminstone tankar och riktlinjer – för hur urvalet görs, det vill säga: hur väljer vi ut vilka böcker vi vill köpa? När det gäller böcker på olika språk, andra än svenska och engelska, måste man ta med i beräkningen vad som överhuvudtaget finns att få tag på och även var vi får lov att handla. Det finns goda möjligheter att skapa ett bra utbud för de flesta språk även om det tar tid. Vi välkomnar inköpsförslag och synpunkter!

Kommentarer är stängda.