Tvillingböcker!

tvillingAlfonsTvillingböcker är ett känt begrepp i biblioteksvärlden: två exemplar av samma bok på två olika språk som lånas ut tillsammans. Ibland är böckerna till och med paketerade ihop när man köper dem. Poängen med tvillingböcker är – eller ska vi kanske säga poängerna, för de är flera! – att öka flerspråkiga barns läsförståelse. Barnets läsutveckling har kanske kommit olika långt för de olika språken och det är förstås utmärkt att ta hjälp av båda. Tvillingböcker används inte bara för enskild läsning. Sara Persson som är lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik visade på en föreläsning hur hon använder dokumentkamera eller en enkel ställning till Ipad för att visa text och bild på två språk – och alltså använda tvillingböcker i en elevgrupp eller i en klass. Finns en modersmålslärare med kan hen läsa, eller så kan det gå att bjuda in en förälder som läser den ena texten. Sara menade till och med att även om ingen kan vara med och läsa t.ex. arabisk skrift är det bra och viktigt att visa alla elever på olika alfabet, annan läsriktning mm. Sara har en blogg: läs mer här!

Mångspråksbiblioteket har ett antal böcker som även finns på svenska och som då alltså kan användas som tvillingböcker. Vi har en hel del bilderböcker men även böcker för låg- och mellanstadiet och en del ungdomsböcker. Du kan söka på ämnesordet tvillingbok i vår webbkatalog så får du fram en lista. Listor att skriva ut i pappersform kan vara bra att ha ibland, dessa lägger vi under fliken Tipslistor här i bloggen. Tänk bara på att vi förstås köper in fler böcker hela tiden så en färdig lista kan då sakna böcker.

Kommentarer är stängda.