Mångspråkiga gymnasiebibliotek – en projektrapport

Internationella biblioteket (IB) i Stockholm är – förutom att vara ett väldigt spännande bibliotek att besöka – också ett nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek, då främst gymnasiebibliotek. I den rollen har IB medverkat i ett samarbetsprojekt med tre gymnasieskolor i Gävle kring mångspråk. Gymnasiebibliotek som är offentligt finansierade ingår (precis som kommunala grundskolebibliotek) i det allmänna biblioteksväsendet och ska enligt styrdokumenten (t.ex Bibliotekslagen) kunna erbjuda eleverna litteratur på modersmål.

Men hur ska man gå till väga, hur säkerställer man att eleverna får tillgång till böcker på sina olika språk? Projektet genomfördes 2015-2016 som ett samarbete mellan de tre kommunala gymnasieskolorna med stöd av Internationella biblioteket. Syfte, målsättningar och hur projektet genomfördes finns beskrivet i rapporten som vi tycker är självklar läsning för alla som arbetar på gymnasiebibliotek. Det är mycket inspirerande att läsa om ett så fint och målmedvetet samarbete. De tre gymnasiebibliotekarierna har medverkat på olika konferenser och berättat, men har du inte haft möjlighet att lyssna så kan du läsa: Här är rapporten.

 

Kommentarer är stängda.