Asymptot

Vad är detta? Svaret på frågan om vad asymptot är hittar vi inom matematikens sköna värld: det handlar om analytisk geometri och asymptot betecknar en rak linje mot vilken en kurva strävar men aldrig lyckas nå… och det finns en del mer att läsa om detta på wikipedia för den intresserade. Men – och nu kommer den riktiga anledningen till att ordet förekommer här i Mångspråksbloggen – Asymptote (på engelska) är en litterär tidskrift på nätet med verkligt fina texter. Hela sajten är en fantastisk resurs för alla litteraturintresserade och – och! – den innehåller texter på många olika språk. Till många texter får vi originaltexten och den engelska översättningen och ofta även texten inläst på originalspråket.

Att publicera litteratur från hela världen i översättning är idén och den strävan som ligger bakom sajten; här kommer också förklaringen till tidskriftens namn. Litterära texter på olika språk är väl ett tillräckligt skäl till att lyfta tidskriften/sajten såhär i ett blogginlägg, även om det förvisso till största delen är texter som riktar sig till vuxna. Jag skriver ”till största delen” eftersom tidskriften har många olika slags texter, också sådana som kan passa ungdomar. Varje utgåva innehåller dessutom poesi, vilket är en annan sorts text, kanske inte lättare men ofta möjlig att ta till sig och uppleva oavsett ålder. Klicka dig fram till tidskriftens arkiv, kanske du hittar något riktigt bra.