Kalle och chokladfabriken

Carlina yacekolet fabrikawDetta är en bok som är välkänd över hela världen och den är översatt till många språk. Mångspråksbiblioteket har den på franska, ryska, polska och ukrainska – och nu även på amhariska! Titeln på amhariska är ungefär Carlina yacekolet fabrikaw. Att vi skriver ungefär är förstås på grund av translittereringen: vid överföring från ett alfabet till ett annat kan ibland något bli tokigt. Förhoppningsvis går det att för en som talar amhariska att tyda titeln ändå. Och för oss alla är ju bilden på den tokiga Willy Wonka tydlig nog. Roald Dahl heter författaren. Titta gärna i vår katalog på vad mer vi har på amhariska.

Amhariska

Yasanbaqo gogoSakaramu zengaroAmhariska är ett semitiskt språk, det är officiellt språk i Etiopien och talas av drygt 27 miljoner människor. Väldigt många! Amhariska är det språknamn som vanligtvis används i svenskan och det är det uppslagsord som finns i Nationalencyklopedin. Om vi söker på amharinya i ne online så hänvisas vi till just amhariska, och det är också det vi använder i vår katalog. Vi har några titlar på amhariska i Mångspråksbiblioteket. Det är många små, häftade böcker, men vi hoppas att det är god läsning! Titeln på den första boken här är Yasanbaqo gogo och den med lejonet heter Sakaramu zengaro. Det skulle vara väldigt roligt om någon kunde ge oss en översättning: vad heter böckerna på svenska?