”Jag vill hellre lära mig läsa på svenska”

Många av våra flerspråkiga elever uttrycker att de inte har lust att läsa böcker på sitt modersmål. Ibland är det fullt begripligt att det inte lockar – kanske finns det bara några enstaka böcker att välja mellan i skolbiblioteket, eller inga alls. Och om de finns ser de kanske inte så roliga ut. Det kan också vara den rådande inställningen, både hemma och i skolan, att det är svenskan som ska prioriteras. Men vet ni vad?! Det finns ett mycket starkt forskningsstöd för tanken att modersmålet har stor betydelse för språkutvecklingen i ett andra, eller tredje, språk. Alltså: kunskaper och förmågor i ett språk (modersmålet) spiller över på  nästa språk (svenskan). Här i vår blogg kommer vi framöver att skriva om och länka till forskning som visar på modersmålets betydelse och flerspråkighetens möjligheter.

Kommentarer är stängda.