Korsspråkande

Nationellt centrum
Alla vi som är mång- och flerspråksintresserade men som missade konferensen Symposium som hölls nyligen – vi kan glädjas åt att de som var där delar med sig! Nu finns en del åhörarkopior tillgängliga och det kommer att publiceras filmer från vissa föreläsningar. Symposium är en konferens som arrangeras av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vart tredje år. Symposiet uppmärksammade bland annat organisation och samarbete kring nyanlända i grund- och gymnasieskolan och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Med mera! Ett intressant begrepp är translanguaging eller korsspråkande. I nyaste numret av tidningen Lära kan vi läsa om vad konferensens inledningstalare Ofelia García berättade om detta. Det handlar om att se flerspråkiga individers språkkunskaper som en helhet, att barn och ungdomar använder alla sina språkliga resurser och även att vi kan ha korsspråkande som ett förhållningssätt: flerspråkighet är en resurs. Något att verkligen ta fasta på! I skolbiblioteket kan vi bidra genom att till exempel synliggöra alla språk som talas i skolan.

Kommentarer är stängda.