Modersmålets viktiga roll

nyzeelandsforskningPå Skolverkets webb kan vi läsa om en forskningsöversikt om flyktingbarns skolgång. Den här forskningsöversikten Literature Review: Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models,Methods, and Best Practice beställdes av det nyzeeländska utbildningsdepartementet. Vad som framkommer och de slutsatser man drar är intressanta och relevanta också här. Några faktorer som ökar barnens möjlighet att lyckas i skolan är: tidig kartläggning, snabb inkludering i ordinarie klasser och samarbete med modersmålslärare/studiehandledare på modersmålet. Detta är nog väl känt men ibland är det skönt att få slutsatser tydligt och klart formulerat. Som dessa punkter, om vi sätter slutsatserna i en svensk kontext:

  • Den tid barn använder för att tala sitt modersmål, antingen i hemmet eller i skolan, påverkar inte språkutvecklingen i svenska.
  • Att främja barnens kunskap i sitt modersmål förbättrar andraspråksinlärningen, dvs deras kunskap i svenska språket.
  • Kontinuerlig utveckling av tvåspråkigheten ökar barnens kognitiva förmåga och skolframgångar.

Det finns mycket mer att lyfta fram, som till exempel föräldrarnas roll och hur viktigt det är att skolan samarbetar med föräldrarna. Det behövs också bra organisatoriska förutsättningar och kanske bör modersmålsundervisningens ofta undanskymda tillvaro på skolan ses över. Läs Skolverkets artikel här.

Kommentarer är stängda.