Läsa och skriva på flera språk

Läsa och skriva på flera språk gynnar lärandet är rubriken på en artikel i nr 4 av tidskriften Svenskläraren 2016. Artikelförfattaren är Susanne Duek som är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och som kommer att disputera på avhandlingen Med andra ord – villkor och samspel för litteracitet bland nyanlända barn. I den korta och mycket intressanta artikeln berättar Susanne om sin studie där hon följt sex relativt nyanlända barn mellan fyra och tio år. Att skriftspråklig förmåga på ett språk kan överföras till ett annat språk är väl känt sedan länge. Samverkan mellan modersmålslärare och lärare i svenska borde därför vara en prioriterad fråga. Trots detta visar det sig att barnen i studien tränar läsning och skrivning på modersmålet endast på modersmålsundervisningen en timme i veckan och eventuellt vid ytterligare någon timme med studiehandledning. De möter sällan texter på modersmålet utöver detta. Och inget samarbete mellan lärare äger rum. Susanne Duek skriver att det är tydligt att verksamheten utgår från en enspråkig och monokulturell norm och hon menar att skolan har en verkligt viktig uppgift i att ge tillfälle och uppmuntra flerspråkiga elever att använda och utveckla sitt förstaspråk. Vi hoppas att skolbiblioteken kan bli den plats där eleverna uppmuntras att läsa på sitt modersmål och utveckla sin språkliga förmåga i alla sina språk.

Kommentarer är stängda.