Inhemska författare eller översatta böcker?


Det är kanske inte så många som får möjligheten att bygga upp ett biblioteksbestånd från grunden. När det ska startas ett skolbibliotek förstås – och tänk vad roligt att kunna handla och få in bara nya fina böcker! Om det finns tillräckliga resurser, givetvis. Mångspråksbiblioteket som nu går in på sitt tredje år har fått göra just detta, vi har börjat från början, från inga böcker till nu snart 7 500 exemplar. För att det ska bli ett så bra biblioteksbestånd som möjligt krävs lite planering och att vi har en inriktning på våra inköp. Frågor som vi ställs inför är till exempel den i rubriken: Hur många av titlarna i ett visst språk ska vara skrivna av inhemska författare och hur många ska vara översatta? Vilka svenska författare är viktigast? Vilka klassiker – och vilka slags klassiker ska vi ha? Här tänker vi dels ”de vanliga” västerländska ungdomsklassikerna som ofta läses i skolan: Oliver Twist, Robinson Kruse, Jorden runt på åttio dagar och andra sådana, och dels titlar som kan anses vara klassiker på de respektive språken. Vi tänker också på hur mycket faktaböcker vi ska ha, och vilka ämnen som är prioriterade, även om vi främst köper in skönlitteratur.

Ja, och när detta är sagt måste vi konstatera att för att den bästa blandningen, ett riktigt bra bestånd, ska bli verklighet så krävs kunskap. Vi jobbar på det! Sen är det till slut så att också den mest noggrant framtagna inköpsplanen lätt omkullkastas pga svårigheterna att få tag på böcker. Men återigen, vi arbetar vidare…!

Kommentarer är stängda.