Studiehandledningswiki

StudiehandledningElever med annat modersmål än svenska har möjlighet att få studiehandledning. Det innebär att de får hjälp att studera ett eller flera av skolans ämnen på sitt modersmål. Som ett komplement till studiehandledningen på skolorna har Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulstaskolan i Stockholm och Rebecca Borg, skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekarie på Centrumskolan i Växjö startat en wiki för ämnesresurser på olika modersmål. studiehandledning

Cilla berättar: Vi bibliotekarier är ju vana vid att kunna hjälpa eleverna att hitta den information de behöver för sitt skolarbete och ett sätt att komplettera studiehandledningen är att tipsa eleverna om ställen på nätet som innehåller information om sådant de studerar i den svenska skolan, på sitt modersmål. Men det är svårt att söka information, och framför allt att relevansbedöma den, på ett språk som man inte behärskar – till och med för en bibliotekarie!

Wikin är organiserad i första hand efter språk och i andra hand efter skolämnen. Det behövs hjälp från lärare, studerande och andra som kan språk med att fylla på wikin för att göra den riktigt bra. Det är enkelt att bidra, lägg in en länk själv eller mejla bara till den adress som står på startsidan.

Modersmålslärare på väg

”Ord är mer än språk. Det är en hel kultur som finns där bakom språket.”

mpvCitatet är en hämtat från tv-serien ”Modersmålslärare på väg”. Där får vi möta flera modersmålslärare och följa deras vardag och arbete.
Intressant att se och att inse vilken viktig roll dessa lärare spelar inte bara för elevernas språkutveckling utan också för elevernas självkänsla och delaktighet i samhället.

Programmen börjar sändas den 28 september 17.00 i Kunskapskanalen och från den 4 oktober sänds det i svt 2 17.30
Redan nu kan du ta dig en smygtitt.