Om Mediotekets Mångspråksbibliotek

Bild med hälsningar på fler olika språk

Det talas över 100 olika språk i Stockholms stads kommunala skolor! Därför finns Mångspråksbiblioteket – så att alla stadens grund- och gymnasieskolor på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda böcker på olika modersmål. Skolbiblioteken ska främja språkutveckling och stimulera alla elever att läsa mer, och uppdraget att erbjuda litteratur på olika språk är tydligt i bibliotekslagen och i Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024.

Så använder du Mångspråksbiblioteket

Mångspråksbiblioteket är en depå med barn- och ungdomslitteratur på olika språk. Härifrån kan skolbibliotekarien låna böcker – för att sedan låna ut dem till elever på skolan. Det blir ett komplement till skolbibliotekets egna inköpta mångspråksböcker. Mångspråksbibliotekets ambition är att erbjuda böcker på så många språk som möjligt, men främst på de språk som är vanligt förekommande i våra skolor.

Du kan söka bland våra böcker i katalogen, och beställer gör du enklast via webbformuläret.

Mångspråksbiblioteket drivs av Stockholms stads utbildningsförvaltning och tillhör Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa och enheten Medioteket.

Kontaktpersoner
IngalillIngalill Åkesson Hedqvist
Telefon: 508 32 853
ingalill.akesson-hedqvist@edu.stockholm.se